Support
kanyada
061-965-1442 , 094-665-4425 (กรุณาติดต่อในช่วงเวลา 09:00 - 21:00 นะคะ)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

kanyada

บริษัทซุปเปอร์ลัค ทรานสปอร์ต จำกัด

     เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 8 ปีผู้ก่อตั้งมีประสบการณ์การทำงานกว่า 23 ปี ในการเป็นตัวแทนรับขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ โดยเฉพาะขนส่งไปต่างประเทศ ทั้งทางรถบรรทุก ทางเรือ ทางอากาศ และพิธีการศุลกากร ในหลากหลายประเภทสินค้า

     Superluck Transport เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการขนส่งสินค้าอันดับต้นๆของเมืองไทย บริการขนส่งภายในประเทศทั้งทางรถบรรทุก ทางเรือ ทางอากาศ โดยทีมงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี บริการขนส่งภายนอกประเทศ ขนส่งไปยังต่างประเทศทั่วโลก เรามีบริการตู้คอนเทนเนอร์มือสองขาย และบริการให้เช่า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงบริการให้เช่าคลังสินค้า ราคาเป็นกันเอง รวมถึงสินค้าผ่านแดน การชิปปิ้งสินค้าจากต่างประเทศทั่วโลก ครบวงจร

Tel: 061-965-1442 , 094-665-4425 (กรุณาติดต่อในช่วงเวลา 09:00 - 21:00 นะคะ)| Email: kanyada@superluck.co.th