Support
kanyada
061-965-1442 , 094-665-4425 (กรุณาติดต่อในช่วงเวลา 09:00 - 21:00 นะคะ)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
nobphon | 17-03-2014 | Hits  4712
งานระบบของโลจิสติกส์ได้ไม่หมายความเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น โลจิสติกประกอบด้วยกิจกรรมทางธุรกิจมากมายที่อาจครอบคลุมเรื่องของการส่งสินค้าไปด้วย ดังนั้นจะมีทั้งเรื่องของการจัดซื้อ สต็อกสินค้า งานติดต่อประสานงาน และการดำเนินการรับส่งสินค้าไปยังที่ต่างๆ การบริการที่ต้องอาศัยการวางแผนในการทำงานเพื่อบริหารการจัดการสินค้าทีดีัที่สุดให้กับลูกค้าและเพื่อเป็นการวางแผนการลำเลียงสินค้าให้สะดวก รวดเร็วให้ตรงต่อเวลา และความปลอดภัยของสินค้าให้เป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่อธุรกิจทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน...
nobphon | 17-03-2014 | Hits  6029
คลังสินค้าคืออะไร? อย่างที่เข้าใจกันก็คือสถานที่ที่เอาไว้สำหรับการเก็บสต็อกสินค้าที่มีปริมาณมากๆ เป็นที่พักสินค้า หรือวัตถุดิบต่างๆ เพื่อเตรียมการจัดการสินค้าไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้าย หรือว่าเตรียมขนส่งไปยังที่ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการเช็คสินค้า และกิจกรรมอื่นๆที่ต้องอาศัยเนื้อที่ให้ทำงานได้สะดวก หน้าที่และความสำคัญของคลังสินค้า เป็นที่พักสินค้า สต็อกสินค้าจำนวนมาก เมื่อมีการนำเข้าและส่งออกสินค้า เพื่อลำดับการทำงานของสินค้าได้อย่างเป็นระบบ เป็นสถานีหรับการจัดการขนย้ายสินค้า หรือวัตถุดิบประเภทต่างๆ ...
nobphon | 17-03-2014 | Hits  9422
การส่งออกสินค้าในประเทศไทยนั้นทำได้หลายทาง ทั้งทางบกโดยรถบรรทุก ทางน้ำโดยเรือขนส่ง ทางอากาศโดยเครื่องบิน ก็แล้วแต่ว่ารูปแบบไหนจะเหมาะสมกับสินค้าของท่านที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่ไม่ว่าด้วยจะเป็นวิธีแบบใดก็ต้องผ่านเรื่องของภาษีศุลกากร ให้เป็นไปตามตัวบทกฏหมายของไทย โดยประเทศไทยนั้นค่อนข้างที่จะเข้มงวดมาก มีกระบวนการหลายขั้นตอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และอื่น สิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องเตรียมไว้นั่นก็คือ เอกสารที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้กับศุลกากร ใบขออนุญาตส่งออกสินค้า รายการราคาสินค้า ใบรับรองแหล...
1
Tel: 061-965-1442 , 094-665-4425 (กรุณาติดต่อในช่วงเวลา 09:00 - 21:00 นะคะ)| Email: kanyada@superluck.co.th